Čas branja: 3 min
21.03.2016  07:39
Kariera - Ali obstaja recept za njen razvoj?

V dandanašnji družbi skorajda ni posameznika, ki si ne bi želel biti uspešen. Toda kaj uspeh sploh je? Za vsakogar najbrž nekaj drugega. Vsekakor pa za uspeh na področju razvoja kariere velja eno: je skupek mnogih raznoterih dejavnikov. Od povsem nadzorljivih, kot je trdo delo posameznika, do nenadzorovanih, kot je sreča.

Kaj pomeni razvoj kariere?

Nič drugega kot to, da svojega dela ne dojemate kot bremena, ki vam vsakodnevno greni življenje, ampak kot priložnost zase in predvsem kot možnost ter dodatno spodbudo za lasten razvoj. Razvoj lastne kariere od posameznika terja trud, dodatno izobraževanje ter seveda veliko dodatnega dela (torej vaš delovnik ne bo „le" osemurni). Predvsem pa je potrebna jasna ciljna usmerjenost v prihodnost. V razvoj lastne kariere usmerjeni posameznik jasno ve, kje je v tem trenutku in kam želi priti v prihodnje, ter ogromno vlaga v pot, ki vodi do želenega. Poleg vsega, kar razvoj kariere posamezniku na videz „jemlje", pa mu tudi ogromno da v povračilo. Poleg večjega osebnega zadovoljstva še občutno povečanje možnosti za nastop dobre, perspektivne zaposlitve oziroma možnost za zamenjavo obstoječe zaposlitve s kvalitetnejšo. Ne nazadnje razvoj kariere dolgoročno vodi tudi do dobrih možnosti za povišanje osebnega dohodka.

Z motivacijo se daleč pride

Pri razvoju svoje kariere posameznik potrebuje zajetno mero motivacije. Motivacija ne predstavlja nič drugega kot voljo oziroma hotenje, da napredujemo, se razvijamo in nekaj dosežemo v življenju. Seveda motivacija tekom časa niha, sem in tja vsak posameznik celo izgubi svoje notranje hotenje za lasten razvoj. Vendar pa je pomembno, da motivacije ne izgubimo za vedno, temveč vsakič znova po padcu najdemo nekaj, kar nas žene naprej. Še pomembneje pa je, da to svoje notranje gonilo znamo pretvoriti v konkretno akcijo. Zgolj želje za doseganje ciljev same po sebi niso dovolj. Vsekakor so nujen predpogoj za uspeh, vendar ne zadosten. Našo vizijo in želje je namreč potrebno konkretizirati v oprijemljive cilje, nato pa se sistematično, kos za kosom, lotiti usvajanja poti za dosego do teh ciljev. Kako?

Postavite si razumne cilje

Če želimo biti uspešni in razvijati svojo kariero, si moramo postaviti cilje. To čivkajo že domala vsi ptički na vejah. Vsak, ki želi razvijati (sebe in) svojo kariero, mora imeti izdelano jasno vizijo svoje poti in tudi jasno definiran cilj, do katerega pot vodi. Vendar pa moramo biti ob postavljanju ciljev pazljivi. Ne zastavljajmo si nerealnih, nedosegljivih ciljev (npr.: V tem letu bom povečal-a svojo plačo za 5.000 EUR!), za katere že ob njihovem postavljanju zagotovo vemo, da jih ne bomo uspeli uresničiti. Prav tako morajo biti zastavljeni cilji preprosti, jasno definirani. Torej si ne zastavimo nečesa nejasnega, kar lebdi nekje v zraku (npr.: Naredil-a bom nekaj zase.), ampak svoj cilj konkretiziramo, postavimo natančno in enoznačno (npr.: V četrtek, 24.3.2016 bom obiskal Regionalni karierni sejem MOJE DELO v Novi Gorici). Iz cilja naj bo tudi jasno razvidno, kaj želimo z njim doseči oziroma po čem lahko merimo uspešnost njegovega doseganja (npr. Pri predhodno navedenem cilju je lahko želeni učinek ta, da opravim razgovor z vsemi delodajalci na sejmu, ki iščejo kader primeren moji izobrazbi). Če povzamemo na kratko, morajo biti cilji zastavljeni po principu SMART (angl.: simple, measurable, achiavable, realistic, timely).

Postavljanje prioritet

Za učinkovito postavljanje (in še bolj uresničevanje) ciljev je zelo smiselno, da razmislimo o tem, katera področja naše kariere so nam najpomembnejša. Glede na prioritetno lestvico si nato postavimo globalne cilje za vsako področje. Te globalne cilje pa nato (po principu SMART) razdelamo na več manjših, hitreje dosegljivih ciljev. Tako bo doseganje več manjših korakov zaporedoma pripeljalo do doseganja »velikega« cilja. Držimo se torej pravila »korak po korak«. Globalne cilje revidiramo vsaj dvakrat letno, tiste manjše pa seveda pogosteje - odvisno od tega, kako podrobno in natančno so zastavljeni. Evalviranje oziroma ovrednotenje uspešnosti doseganja ciljev nam predstavlja vodilo za naprej: ali je smiselno cilje nekoliko spremeniti, drugače zastaviti, zmanjšati/povečati svoja pričakovanja, ali naj ostanemo na enaki poti ipd.

Vaši karieri lahko pomaga že obisk Regionalnega kariernega sejma MOJE DELO, ki se bo tokrat odvijal v Mestni občini Nova Gorica v četrtek, 24.3.2016, med 10.00 in 18.00 uro. Za motivacijo in postavljanje prioritet boste imeli na razpolago tudi karierne strokovnjake, ki vas bodo usmerili na vaši karierni poti. Pomagali vam bodo tudi pripraviti primeren življenjepis, ki bo izstopal iz množice drugih in predvsem prepričal delodajalce, da vas bodo povabili na razgovor.

Maja Mišić, MojeDelo.com;Vesna Lešnik za MojeDelo.com

Dodatna vsebina ni prikazana, ker niste dovolili prejema piškotkov z zunanjih strežnikov. Spremeni...

TOP JOB
Delodajalci
Delodajalci Subvencioniranje čakanja na delo se podaljšuje za vse, potrjeno tudi delo na kratko 10

Zakon prinaša tudi možnost kombinacije ukrepov, delo na kratko pa pride verjetno tudi v »redno«, pokrizno delovnopravno zakonodajo

TOP JOB
Delavci
Delavci Top službe – Petrol, Ikea, Lek iščejo finančnike; službe še v PwC, Sberbank, Renaultu Nissanu, Erste ...

Kljub kriznim razmeram nekatera podjetja iščejo nove kadre – pogledali smo aktualne ponudbe na trgu dela in izbrali najboljše

TOP JOB
Delodajalci
Delodajalci Izračuni za Kurzarbeit: kolikšne bodo neto plače in kolikšni stroški dela 7

15 vprašanj in odgovorov o subvencioniranju skrajšanega delovnega časa

TOP JOB
Delavci
Delavci Top službe – Ikea išče vodje; službe še v Bruslju, 2TDK, Pipistrelu, SKB ...

Kljub kriznim razmeram nekatera podjetja iščejo nove kadre – pogledali smo aktualne ponudbe na trgu dela in izbrali najboljše